บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : ชั้น 18 อาคารธารารมณ์บิสซิเนส ทาวเวอร์ 2445/36-38 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2318-4862 Fax : 0-2318-4864, 0-2318-6083

เว็บไซต์

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
การจำแนกประเภท การทำเครื่องหมาย และข้อแนะนำ
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
การทำงานผิดปกติ
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
การสร้าง
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
การเกิดความร้อน
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
ความต้านทานการเป็นสนิม
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
ความทนความร้อนและไฟ
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
ความทนต่อความชื้น
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
ความแข็งแรงทางกล
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวนและฉนวนตัน
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
สายไฟฟ้าภายใน
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
ส่วนประกอบ
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
หมุดเกลียวและจุดต่อ
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
ทดสอบได้
มอก.2214-2548 : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
Top