บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 763,765 ตรอกไกร ทรงวาด จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2222-8407-8, 0-2222-8510 Fax : 0-2224-9204

เว็บไซต์

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
ความชื้นโดยเฉลี่ย
ทดสอบได้
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 1
ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง มีความชื้น
ทดสอบได้
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 1
วัตถุอื่น และต้องไม่มีเมล็ดพืชน้ำมัน หรือวัตถุมีพิษ
ทดสอบได้
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 1
เมล็ดที่ถูกแมลงทำลาย
ทดสอบได้
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 1
เมล็ดสีอื่น
ทดสอบได้
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 1
เมล็ดเสียบางส่วนและเมล็ดเสียมากรวมกัน
ทดสอบได้
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 1
เมล็ดเสียมาก
ทดสอบได้
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 1
เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน
ทดสอบได้
ข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) : ข้าวโพด ชั้น 1
Top