ห้องปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 254  พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2186882 Fax : 0-2186877

Top