สถาบันยานยนต์

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 655 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท กม.34 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2324-0710 Fax : 0-2324-0720

เว็บไซต์

  1. http://www.thaiauto.or.th/

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าทดสอบ
ทดสอบได้
มอก.1390-2539 : เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
มิติ : ระยะแอ่น, ระยะโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด
ทดสอบได้
มอก.1390-2539 : เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
ลักษณะทั่วไป
ทดสอบได้
มอก.1390-2539 : เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ความทนแรงดึงของส่วนต่อ
ทดสอบได้
มอก.1390-2539 : เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึง ที่จุดคราก, ความยืด : ค่าเตรียมชิ้นทดสอบ
ทดสอบได้
มอก.1390-2539 : เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง
ทดสอบได้
มอก.1390-2539 : เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี EmissionSpectrometry
ทดสอบได้
มอก.1390-2539 : เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
Top