ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-3865-5191, 0-3865-5301 Fax : -0

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
โรคจุดขาว (White spot disease)
ทดสอบได้
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค : ลูกกุ้งปลอดโรค
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND)
ทดสอบได้
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค : ลูกกุ้งปลอดโรค
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS)
ทดสอบได้
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค : ลูกกุ้งปลอดโรค
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease)
ทดสอบได้
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค : ลูกกุ้งปลอดโรค
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease)
ทดสอบได้
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค : ลูกกุ้งปลอดโรค
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN)
ทดสอบได้
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค : ลูกกุ้งปลอดโรค
Top