ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : อาคาร PTEC เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรติดต่อ

  1. Tel : 02-117-8600 ฝ่ายการตลาดต่อ 8611 ถึง 8614 Fax : 02-117-8625

เว็บไซต์

  1. http://www.ptec.or.th

Top