มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่

โทรติดต่อ

เว็บไซต์

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
กระแสไฟฟ้ารั่ว
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
การต่อลงดิน
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
ความต้านทานของฉนวน
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
ความทนความชื้น: การอบชื้น
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
ความทนไฟฟ้าแรงสูง
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ
ทดสอบได้
มอก.934-2558 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
Top