บริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 87/77-81  ชั้น 5  อาคารโมเดอร์นทาวน์  เอกมัย คลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2381-7291 Fax : 0-2381-8656

เว็บไซต์

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
การหาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ขนาดของเมล็ด : ความยาวเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหัก
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ขนาดของเมล็ด : อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหัก
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ปลายข้าวเหนียวขาวชีวัน
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : วัตถุอื่น
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ความชื้น
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ปริมาณข้าวหอมมะลิไทย : ตรวจสอบโดยวิธีตรวจสอบเบื้องต้น
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ปริมาณข้าวหอมมะลิไทย : ตรวจสอบโดยวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม (DNA)
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ปริมาณอมิโลส
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
มีลักษณะทั่วไป
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ส่วนผสมของเมล็ดข้าวประกอบด้วย : ข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป และข้าวเต็มเมล็ดรวมกัน
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ส่วนผสมของเมล็ดข้าวประกอบด้วย : ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 6.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ส่วนผสมของเมล็ดข้าวประกอบด้วย : ข้าวเต็มเมล็ด
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ส่วนผสมของเมล็ดข้าวประกอบด้วย : ปลายข้าวขาวซีวัน
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
แมลงมีชีวิต
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
ได้จากสีข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ และข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์
ทดสอบได้
ข้าวหอมมะลิไทย : ข้าวหอมมะลิไทย ประเภทข้าวหักเอวันเลิศ
Top