มอก.2440-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ลักษณะทั่วไป ปราศจากตำหนิ
Top